NHẤP CHUỘT VÀO HÌNH DƯỚI ĐÂY ĐỂ CHỌN LOẠI BÀI THI (PLACEMENT TEST) BẠN CẦN LÀM. ĐIỀN ENROLMENT KEY KHI ĐƯỢC YÊU CẦU.